Resolució de la sindicatura de greuges de Barcelona sobre el procediment de tramitació de subvencions

La sindicatura apel·la a fer una reflexió sobre si els procediments de concurrència no competitiva, o fins i tot de concessió directa, podrien ser sistemes més idonis en la tramitació de subvencions per a entitats de format petit.

Posicionament CAB - VOLEM SOLUCIONS! El retard del cobrament de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per part de les entitats

Des del CAB demanem a l’Ajuntament que faci el possible per accelerar el pagament de les subvencions, revisi què està passant, concreti una data per efectuar els pagaments i cerqui solucions conjuntament amb el sector associatiu.