protecció de dades

El domini web www.cab.cat és propietat de Consell d’Associacions de Barcelona i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

El domini web www.cab.cat és propietat de Consell d’Associacions de Barcelona i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d'acord amb el que s'estableix en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d'acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com a organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per Consell d’Associacions de Barcelona

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: Consell d’Associacions de Barcelona

  • NIF: G64629538

  • Adreça postal: Avda. Cardenal Vidal i Barraquer 30, 08035 Barcelona

  • Telèfon: 93 256 40 87

  • Correu electrònic: administracio@cab.cat

Finalitat del tractament i legitimació:
A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Per a poder gestionar la seva sol·licitud d’adhesió, legitimats  per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva inscripció, Article 6.1.b RGPD.
  • Subscriure'l al nostre butlletí de notícies, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva subscripció, Article 6.1.b RGPD.
  • Atendre les seves sol·licituds de contacte i informació legitimats pel seu consentiment segons s’estableix en l’article 6.1.a RGPD i en el nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris, Article 6.1.f RGPD

Conservació
Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollits finalitats per les quals van ser recollits i tractats, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran y guardarem únicament els estrictament necessaris per poder resoldre reclamacions.

 

Destinataris de les seves dades
Les seves dades no seran cedides a tercers, a no ser que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats.


Drets dels interessats
Com a usuari del web www.cab.cat, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d'aquestes, i la seva portabilitat, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb Consell d’Associacions de Barcelona dirigint-se a administracio@cab.cat 


Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es