Treballem per generar espais i estratègies comunes que enforteixin el conjunt del teixit associatiu de Barcelona, a través del treball en xarxa entre les federacions i entitats de la ciutat.

Ho fem: 

 • Recollint les necessitats de les federacions membres.
 • Desenvolupant serveis per a les entitats membres, grups de treball en xarxa, activitats i projectes per tal de trobar respostes a aquestes necessitats. Ara mateix tenim en marxa els següents grups de treball:
  • GT Finançament i Subvencions: Treballem per impulsar noves línies de finançament associatiu i fem seguiment i propostes per millorar la convocatòria de subvencions. Si voleu participar del grup, ompliu el següent formulari.
  • GT d'Acció Comunitària: Treballem conjuntament per impulsar l'acció comunitària en el sector associatiu i generar sinergies entre les entitats que impulsen projectes. Si voleu participar del grup, ompliu el següent formulari.  
  • GT de Festes Majors: Treballem conjuntament federacions i comissions de festes per compartir propostes i reptes en relació amb l'organització de les festes majors als barris de la ciutat. Si voleu participar d'aquesta xarxa, us convidem a afegir-vos a aquesta en el següent formulari.
  • GT de seguiment de l'Estratègia de ciutat d'Economia Social 2020-2030: participem en el grup motor de l'estratègia de ciutat d'impuls de l'Economia Social i Solidària a Barcelona. Si voleu col·laborar podeu omplir aquest formulari.

Si esteu interessades, tan sols cal enviar-nos un mail a associacions@cab.cat

 • Fent d'interlocutors amb les administracions per promoure el reconeixement del fet associatiu i treballant per tal que aquest reconeixement vingui acompanyat de mesures de suport, de finançament i de més facilitats per al desplegament de la tasca associativa. Actualment participem a:
 • Generant posicionaments sobre temes associatius, de ciutat o de país a partir dels valors de l'organització o, en els casos en què és necessari perquè pot haver-hi diversitat d'opinions, recollint el parer de les entitats membres.
 • Generant debats estratègics per la millora del sector amb el títol (R)evolucionem l'Associacionisme.
 • Construint i desenvolupant eines per ajudar a les associacions a aconseguir un bon funcionament. (El Codi Ètic, el Panoràmic,...
 • Impulsem projectes específics des de la coordinació associativa per enfortir-nos. Actualment estem executant el projecte de "Definició del Fons de Contingències per entitats de gestió ciutadana" conjuntament amb la Plataforma de Gestió Ciutadana.

Us convidem a consultar la Memòria 2019.

A més, hem desenvolupat tres projectes permanents que fem evolucionar any rere any. Són els següents:

Espai Torre Jussana – Serveis per a Associacions: Gestionem el centre municipal de serveis a les associacions de Barcelona, des d’on treballem per ajudar a les associacions de la ciutat a aconseguir un bon funcionament i facilitar espais i canals de participació que permetin a qualsevol associació de la ciutat incidir en els serveis i projectes que ofereix l’equipament.

El centre ofereix diversos serveis que són gratuïts per a les entitats de la ciutat. Alguns d’aquests serveis estan oberts a entitats que no són de Barcelona o a altres col·lectius i persones a preus públics.

Més info a tjussana.cat  

 

El Panoràmic

El panoràmic és la macro-enquesta de les organitzacions sense ànim de lucre de Catalunya. Pretén explicar i millorar l’impacte que generen les organitzacions a la societat a través de l’anàlisi de la seva realitat, la seva funció i evolució i les activitats que desenvolupen.

El Panoràmic l’impulsem des del CAB conjuntament amb l’Observatori del Tercer Sector, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Ferrer i Guàrdia i l’Obra Social La Caixa.

Cada any es realitzen diversos estudis sobre sectors i/o territoris i des del CAB garantim que l’enquesta doni respostes a les necessitats dels sectors associatius i/o territoris de la ciutat.  

Més info a elpanoramic.org

 

El Codi Ètic de les Associacions

El Codi ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d'assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries perquè les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d'un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que afavoreixi la forma jurídica d'associació.

Més info a codietic.cat