Any rere any treballem perquè les associacions de Barcelona teixeixin una xarxa cada cop més viva, més representativa, més diversa i en constant creixement.

Volem que aquesta xarxa s'adapti a les necessitats de Barcelona i alhora la transformi, fomentant una ciutat justa, humana i sostenible.

Per tal d'assolir aquests reptes, des del 2017 treballem a partir del Pla Estratègic 2020 – La (R)evolució associativa.

I en l'Assemblea General del passat mes d'abril de 2019, les federacions membres van acordar el següent Pla de Treball anual, que recull les accions concretes a realitzar durant el curs 2018-2019 per enfortir el teixit associatiu barceloní i, de retruc, la ciutat.