21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat de 11 març

21/03/2024

Acta GT Subvencions del Consell de Ciutat 7 març de 2024

18/03/2024

Auditoria de comptes justificatius de la subvenció del conveni per la gestió de l'Espai Torre Jussana 2023 amb l'Ajuntament de Barcelona realitzat per Auditing SL.

18/03/2024

Auditoria de comptes justificatius de la subvenció del conveni del CAB 2023 amb l'Ajuntament de Barcelona realitzat per Auditing SL.

06/03/2024

Recull inicial de les propostes inicials presentades al GT Subvencions i recollides als diferents documents de treball presentats.

Us podeu descarregar l'arxiu en format obert en aquest enllaç: https://oficina-cab.commonscloud.coop/s/Hea7gK7QpnS5Rgb

04/03/2024

Hem elaborat la diagnosi1 sobre les subvencions municipals conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. El finançament és un dels eixos centrals per a la qualitat i supervivència del teixit associatiu. No només la quantia del finançament sinó els mecanismes de gestió del mateix o els requisits d’accés i justificació són aspectes que poden facilitar o dificultar el treball de les entitats. El context actual fa que la pressió sobre tots els agents en relació amb aquest eix sigui més intensa que mai. L’administració pública té una gran responsabilitat en aquest aspecte i té la capacitat i els mecanismes per possibilitar un accés just i eficaç als recursos públics. Amb l’objectiu primordial de millorar els serveis adreçats a les associacions de la ciutat, el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), amb la col·laboració de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, realitza des del 2013 la “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona”. Convé destacar que aquests informes han evolucionat en les diferents edicions i que la coordinació amb l’Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona ha estat fonamental per poder ampliar la informació analitzada. A l’edició d’aquest any repetim la incorporació de l’anàlisi de les justificacions dels projectes subvencionats, en aquest cas de l’edició del 2022.

04/03/2024

LES ASSOCIACIONS D’UTILITAT PÚBLICA. Anàlisis del procés d’obtenció administratiu per l’obtenció de declaració d’utilitat pública. Punts de millora.

Document encarregat pel CAB en el marc de les propostes de millora del finançament associatiu del 3r Congrés d'Associacions de Barcelona.

21/12/2023

Posicionament del CAB amb relació a l'aprovació de la Llei de Foment de l'Associacionisme

21/06/2023

Informe d'auditoria de comptes anuals a 31 de desembre de 2022 emès per l'auditoria Auditing SL.

26/04/2023

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), com a plataforma associativa de la ciutat de Barcelona, volem posar en valor aquesta capacitat de transformar des dels nostres barris. Per això, en un moment de crisi socioeconòmica permanent, esdevé estratègic l’impuls de l’associacionisme de base voluntària, no lucrativa, de funcionament democràtic i transformador de la societat a la nostra ciutat. 

Entenem que aquesta ha de ser una estratègia de ciutat que s’ha d’impulsar des de la coresponsabilitat del propi sector associatiu i de l’acció política de l’Ajuntament. Davant la crisi permanent cal construir nous models de futur que posin les persones al centre. Per això, en el marc de les eleccions municipals 2023, proposem les següents mesures.