15/07/2024

Comunicat conjunt de la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la XES Barcelona (Xarxes Locals d’Economia Solidària de Barcelona) i la Federació de Casals de Joves de Catalunya.

21/06/2024

Des del Consell d’Associacions de Barcelona demanem compromís del govern municipal per elaborar el pla d’acció de foment de l’Associacionisme.

21/06/2024

Posicionament del CAB demanant compromís del govern municipal per concretar les propostes elaborades en Dictamen sobre propostes de millora en convocatòries de subvencions aprovat pel plenari del Consell de Ciutat el dia 23 de maig de 2024

21/06/2024

Posicionament per establir una Xarxa d’Acció Comunitària (o el nom que decideixin adoptar) de Catalunya.

21/06/2024

El Consell d’Associacions de Barcelona i la Plataforma de Gestió Ciutadana demanen que es prioritzi de forma immediata la implementació de l’Acord de Ciutat per Foment de Patrimoni Ciutadà d’Ús i Gestió Comunitària.

#GovernançaPatrimoniCiutadà

31/05/2024

Pla de treball 2024 del Consell d’Associacions de Barcelona  - «Treballem pel foment de l'associacionisme»

29/05/2024

Memòria Econòmica del Consell d’Associacions de Barcelona 2023 presentada a l'Assemblea del 13 de juny de 2024.

29/05/2024

Memòria del Consell d’Associacions de Barcelona 2023. «L'associacionisme que impulsa nous valors!»

29/05/2024

Un servei de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat pel Consell d'Associacions de Barcelona, destinat donar suport continuat a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat de Barcelona. Té per missió enfortir i visibilitzar les associacions, i les altres formes d’acció col·lectiva sense ànim de lucre, facilitant processos d’empoderament perquè esdevinguin impulsores d’una ciutat més democràtica, justa, igualitària i sostenible.

29/05/2024

L'informe d'auditoria i comptes abreujats a 31 de desembre de 2023 el·laborat per Auditing S:L