Des del CAB posem a disposició de les organitzacions membres diversos serveis pensats per ajudar-les a millorar la seva gestió.

Si hi esteu interessades en qualsevol dels següents serveis, poseu-vos en contacte amb administracio@cab.cat o truqueu al telf. 93 256 40 87. (Atendrem les seves sol·licituds d'informació,  legitimats pel seu consentiment facilitat en posar-se en contacte amb nosaltres i el nostre interès legítim de poder relacionar-nos amb els nostres usuaris. Per a més informació cliqui aquí)

  • Servei d'assegurances.

Tenim un acord amb Arç Serveis Integrals d’Assegurances, cooperativa amb qui compartim els principis de l’economia social i solidària, que ens permet gestionar les pòlisses contractades amb criteris col·lectius, per la qual cosa podem oferir preus cooperatius i una gestió d’acord amb els nostres valors. Oferim un servei de diagnosi i d'optimització per a renovacions i noves contractacions d'assegurances per a associacions membres del CAB i també per als membres de les juntes d'aquestes.

Amb la quota anual, les entitats associades al CAB disposen gratuïtament d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat de les juntes directives. Trobareu més informació en aquest enllaç.

  • Servei de prevenció de riscos laborals.

Mantenim un acord amb SEPRA Cooperativa, cooperativa amb qui compartim els principis de l’economia social i solidària que permet que les entitats membres del CAB disposin d’un servei d’assessorament en temes de prevenció de riscos laborals. Els serveis que inclou a totes les entitats membres són:  una visita a casa de l'entitat, una valoració del sistema preventiu (documentació contractual i tècnica), avaluació general de les instal·lacions i riscos associats a l’activitat, avaluació general de les condicions davant emergències (possible afectació D82/2010), valoració de les necessitats formatives vinculades a l'entrega d’informe de valoració i la realització d’oferta per donar cobertura al servei.

  • Servei de gestió econòmic i fiscal.

Mantenim un acord amb Coopdemà SCCL una cooperativa amb qui compartim els principis de l’economia social i solidària per oferir  una Eina de Cogestió Associativa amb avantatges per a les entitats. Servei de gestió del coneixement.

Com a impulsors del projecte El Panoràmic, oferim la possibilitat d'aprofitar els estudis anuals que fem per incorporar preguntes específiques així com la possibilitat de facilitar-vos les dades de les organitzacions membres de la vostra federació.

Aquest servei pot ser una bona oportunitat per elaborar informes periòdics de la realitat de la vostra organització.

  • Altres serveis que oferim

Us recordem que també podeu aprofitar el CAB per treballar qüestions que us interessin amb la resta d'entitats membres. Si hi ha consens, des del CAB podem realitzar la incidència política necessària perquè es puguin aplicar, ja que fem tasques d'interlocució i de representació del conjunt d'entitats federades davant de l'administració municipal.