Per unes subvencions destinades a qui treballem per la cohesió i la transformació social

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat amb l’objectiu de l’informe és extreure’n idees i propostes de millora per a les convocatòries posteriors.

El passat 26 d'abril vàrem celebrar la XVI Assemblea del CAB

El passat dimarts 26 d'abril vam celebrar l'Assemblea General Ordinària a l'Espai Torre Jussana. L'Assemblea és l'òrgan sobirà de l'entitat i està formada pels representants de les associacions membres. És, doncs, l'espai de participació i decisió més important de l'any per a qualsevol associació, ja que és on totes les persones o entitats membres valoren l'acció realitzada i el pla de treball proposat per la junta directiva per al nou exercici. En aquesta notícia podeu accedir a tota la documentació que es va sotmetre a votació.