llei subvencions3

#LleiSubvencions - Posicionament vers un nou model de subvencions.

Des del Consell d’Associacions de Barcelona demanem compromís del govern municipal per concretar les propostes elaborades en el Dictamen sobre propostes de millora en convocatòries de subvencions aprovat pel plenari del Consell de Ciutat el dia 23 de maig de 2024.

Aquest dictamen és fruit de la col·laboració entre el sector associatiu i l’ajuntament. S’han realitzat diferents sessions de treball temàtiques. D’una banda, les entitats han fet arribar demandes i propostes de millora, d’altra banda, diferents agents tècnics han realitzat presentacions en les quals han exposat les característiques de les convocatòries fetes en els últims anys, dels canvis que s’han donat i d’aquelles propostes que, tot i que es considerava interessant implementar, no va ser possible a causa de la normativa existent. El conjunt de reflexions i propostes de millora que es recullen en el dictamen tenen com a objectiu fomentar el diàleg i el debat al voltant de l’acció subvencional, tant entre les associacions com amb l’administració municipal. Però també inclouen una sèrie de propostes. Aquestes s’organitzen:

→ Les propostes que ja es podrien implementar en la convocatòria general de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona amb les bases actuals.

→ Les propostes que requeririen modificacions en les bases.

→ Les propostes que requeririen canvis normatius i necessitarien un nou marc legal, que donin respostes a necessitats compartides amb la finalitat d’avançar cap a un model harmonitzat entre les diferents administracions.

  1. Per això, les associacions del Consell d’Associacions de Barcelona demanem el compromís del govern municipal per: Iniciar la implementació de les propostes que no requereixen modificació de les bases per la convocatòria de subvencions 2025.
  2. Obrir un procés per modificar les bases de la convocatòria de subvencions que permeti incloure les propostes del dictamen.

Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç.