31/03/2021

Un comunicat del CAB, conjuntament amb la FAVB, davant la no admissió del recurs de cassació interposat contra la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 25/10/2019

25/11/2020

Quotes del CAB aprovades a l'assemblea del 2019

19/11/2020

Presentació dels objectius de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona

30/10/2020

Auditoria dels comptes anuals del CAB 2019

29/10/2020

Informe del Balanç Social 2020

29/10/2020

La relació laboral de les Persones Treballadores es troba regulada a partir de la Carta de Relacions Laborals. Tots aquells aspectes que no estiguin contemplats en aquesta carta, es regularan a partir del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural.

 

22/09/2020

Pla de Treball 2020 presentat i aprovat a l'AGO del CAB del 6 de juliol del 2020

22/09/2020

Acte de l'AGE amb la proposta de modificació dels Estatuts celebrada el passat 3 de juliol de 2019

22/09/2020

Aquesta acta correspon a l'Assemblea Ordinària celebrada el passat 3 de juliol del 2019 i aprovada en l'Assemblea del 6 de juliol del 2020