gt subvencions

La darrera sessió ha servit per tancar la proposta de dictamen que ha elaborat el grup de treball. Aquesta proposta recull diferents tipus de propostes

Aquest grup de treball, dinamitzat pel CAB i la secretaria del Consell de Ciutat, ha estat obert a totes les entitats interessades del Consell de Ciutat i a aquelles no en formen part.

El document treballat diferents tipus de propostes:

  • Propostes per futures convocatòries de l’Ajuntament de Barcelona

  • Propostes que impliquen modificacions de les bases de futures convocatòries de l’Ajuntament de Barcelona

  • Propostes que van més enllà del context municipal que no es poden realitzar sense una modificació legislativa en l'àmbit estatal i català.

La proposta de dictamen, que podeu consultar en aquest enllaç, es presentarà a la permanent del Consell de Ciutat abans de ser presentada al plenari del Consell de Ciutat per la seva aprovació.

Arxius adjunts