Dataton - #DadesXAssociacionisme. Nova jornada en el marc del 3r. Congrés

Totes les dades localitzades i idees de la sessió serviran de base per a la creació d’una eina digital anomenada "#DadesXAssociacions”, amb visualitzacions de dades per a les associacions. Una eina web oberta per la lliure utilització de tothom i amb un repositori de dades localitzades i classificades.