Eleccions de Representants del Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de Barcelona al Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació de l’Ajuntament de Barcelona. Dins del Consell hi ha representats diversos sectors de la societat, entre ells, el de les entitats que figuren inscrites al Fitxer General d’Entitats de Barcelona.

Per unes subvencions municipals de foment de la cohesió social destinades a qui treballem per la cohesió social

Com cada any, des del Consell d’Associacions de Barcelona hem elaborat un informe de diagnosi de la convocatòria general de subvencions per a activitats i serveis de districte i de ciutat de l’any anterior. Es tracta d’una convocatòria anual, les bases de la qual tenen com a finalitat la millora de la cohesió social, la participació ciutadana, l’associacionisme, el civisme i la convivència a la ciutat.