16/07/2019

En aquest document podeu trobar les quotes per ser entitat sòcia i/o adherida al CAB

12/07/2019

Diagnosi que ens permet analitzar com es distribueix la convocatòria general de subvencions de l'ajuntament de Barcelona i com impacta a sector Associatiu.

Aquesta diagnosi està realitzada conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

12/07/2019

Pla de treball 2019 presentat o aprovat a la darrera Assemblea

12/07/2019

Memòria 2018 del Consell d'Associacions de Barcelona presentada a l'Assemblea

12/04/2018
Proposta de Pla de treball 2018 del Consell d'Associacions de Barcelona
10/04/2018
Pla Estratègic del CAB - La(R)evolució associativa 2020
05/04/2018
Informe de Gesió del CAB presentat a la XII AGO.
05/04/2018
Informe sobre l'auditoria 2017 del CAB
23/02/2018
Informe inicial pendent de revisió