impacte_covid_dretalaciutat

En el Dia Mundial pel #DretalaCiutat us convidem a recolzar la declaració col·lectiva

La Plataforma Global pel Dret a la Ciutat té com a objectiu inspirar un futur millor per a tots els assentaments humans. La PGDC és una xarxa oberta, flexible i diversa d'organitzacions de la societat civil i de governs locals compromesos amb l'acció política i el canvi social a través de la promoció, la defensa i el compliment del Dret a la Ciutat a tots els nivells, dedicant especial atenció a les persones i les comunitats afectades per l'exclusió i la marginació.

Aquest document temàtic té com a objectiu ser útil per a la societat civil, institucions governamentals, sector privat, acadèmia, en els seus esforços per reconstruir millors ciutats i assentaments humans en temps posteriors a una pandèmia, mitjançant l'ús del dret a la Ciutat com a guia per al canvi.

Des del CAB us convidem a descarregar-vos el document i compartir les estratègies que estem fent les associacions per transformar la nostra ciutat.

Us podeu descarregar l'informe en aquest enllaç.