AGO22

El passat dimarts 26 d'abril vam celebrar l'Assemblea General Ordinària a l'Espai Torre Jussana. L'Assemblea és l'òrgan sobirà de l'entitat i està formada pels representants de les associacions membres. És, doncs, l'espai de participació i decisió més important de l'any per a qualsevol associació, ja que és on totes les persones o entitats membres valoren l'acció realitzada i el pla de treball proposat per la junta directiva per al nou exercici. En aquesta notícia podeu accedir a tota la documentació que es va sotmetre a votació.

Enguany, tant la memòria 2021 com el pla de treball 2021, així com l'estat de comptes 2020 i el pressupost per al 2021  és van aprovar per unanimitat. En la memòria s'exposa l'acció del CAB per enfortir el teixit associatiu de la ciutat a través de la gestió de l'Espai Torre Jussana, l'impuls del Codi ètic de les associacions, el suport a la Plataforma de Festes Majors i d'altres projectes per l'enfortiment del fet associatiu. També s'hi exposa la tasca de representació que s'ha fet des de la junta del Consell, l'acció de coordinació associativa realitzada per treballar temàtiques d'interès per a totes les associacions (participació, finançament...), els posicionaments públics realitzats i les tasques d'enfortiment intern que s'han dut a terme.

Descarregueu la memòria i l'estat de comptes 2021.

També us convidem a descarregar el Pla de Treball 2022 - Les entitats fem força, que entre d'altres accions proposa la realització del 3er. Congrés de les Associacions de Barcelona.

L'Assemblea també va ser el moment de ratificar l'entrada com entitat sòcia de la Federació Coordinadora de Colles Castelleres de la Ciutat de Barcelona, així com la substitució del representant de la Federació Catalana de Voluntariat Social. D'aquesta manera, en Ramon Nicolau va entrar a la junta en substitució de l'Albert Francolí.

A més, va ser el moment d'aprovar tres propostes de resolució, que ben aviat difondrem com a posicionament de l'entitat:

Finalment, va ser l'oportunitat de presentar la Diagnosi Subvencions 2021 elaborada conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i d'aprovar conjuntament els criteris de Registre de criteris del QuèdeQuè!