foment associacionisme

#FomentAssociacionisme - Posicionament per un pla d’acció de foment de l’Associacionisme a Barcelona.

Des del Consell d’Associacions de Barcelona demanem compromís del govern municipal per elaborar el pla d’acció de foment de l’Associacionisme.

La recentment aprovada Llei 11/2023, del 27 de desembre, de foment de l’associacionisme, en l’article 6 concreta la necessitat d’impulsar plans d’acció de foment de l’associacionisme. En concret defineix que «han de promoure mesures de suport i foment de les associacions preferentment per mitjà de l’aprovació dels plans d’acció o instruments de planificació estratègica anàlegs, que han de definir i prioritzar les actuacions principals que s’han de dur a terme durant llur període de vigència, els objectius i els indicadors d’avaluació.» També concreta que «els plans d’acció o instruments de planificació estratègica anàlegs han de preveure mesures que fomentin el reconeixement, el creixement i la implantació territorial i social de les associacions; n’impulsin la participació en els afers públics relacionats amb llur missió; els ofereixin assessorament i suport tècnic, material i econòmic, i sensibilitzin la població».

Per això des del Consell d’Associacions de Barcelona, fem una crida a les associacions de la ciutat i al govern municipal per:

  1. Continuar treballant plegades en el marc del tercer Congrés d’Associacions de Barcelona per definir estratègies d’enfortiment.
  2. Que el govern municipal elabori un pla d’acció de foment de l’Associacionisme a Barcelona conjuntament amb les associacions. Per fer-ho proposem:
  • Ordenar totes les mesures i accions que s’estan executant pel foment de l’associacionisme.
  • Recollir les propostes de les associacions que farem arribar en el marc del 3r Congrés de les Associacions.

Podeu accedir al posicionament en aquest enllaç.