II Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal

"Mayores UDP" organitza el II Congrés sobre el Dret a l’Autonomia Personal que serà en format virtual i els drets d’inscripció no tindran cap cost per les persones assistents.

Aquesta edició aprofundirà en l’amigabilitat de les ciutats en la dècada de l’envelliment saludable 2021-2030. L’envelliment de la població mundial cada vegada es produeix d’una manera més ràpida.

Les sessions que es duran a terme a la ciutat de Barcelona els dies 2 i 3 de febrer amb el títol: La ciutat com a espai de vida i convivència "amigable".

+ info i inscripcions