Diagnosi que ens permet analitzar com es distribueix la convocatòria general de subvencions de l'ajuntament de Barcelona i com impacta a sector Associatiu.

Aquesta diagnosi està realitzada conjuntament amb la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Portada
document