L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del CAB i està formada pels representants de cada entitat associada. Ens trobem un cop a l'any, entre els mesos de març i abril.

A més, durant l'any organitzem un mínim de tres trobades d'associacions a l'any, espais de trobada interassociativa entre les assemblees que serveixen per compartir necessitats, mantenir al corrent de les accions que anem duent a terme i treballar temes específics.

Ens regim pels Estatuts i disposem d'un Reglament de Règim Intern.
 

Junta Directiva

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu. Es reuneix, periòdicament, un cop al mes com a mínim.

Podeu consultar les reunions següents a la nostra agenda.

Podeu fer seguiment de les reunions de la junta i reunions amb altres en aquest enllaç.
 

Vols conèixer els membres de la Junta?
 

Correu-e: presidencia@cab.cat

Correu-e: coordinacio.barcelona@voluntaris.cat
 

Correu-e: parisi@secretariat.cat

Correu-e: ecanet@casaldelsinfants.org
 

Vocals:

Correu-e: juanarumi@hotmail.com

  • Joan Bordetas cooptat per la junta al 2018 i membre des del 2019 en representació de la FAVB

Correu-e: bordetasserra@gmail.com

Correu-e: antoni.reig@periodistes.org 

Equip Tècnic

L'Equip Tècnic està format pels professionals del CAB que s'encarreguen de l'execució de projectes o accions determinades, realitzen tasques administratives i fan gestions de la informació, la seva divulgació i informació. Al llarg de l'any 2019, i amb el suport de la subvenció Enfortim l'Economia Social i Solidària d'Altres Economies de l'Ajuntament de Barcelona, hem pogut fer un treball intern per redefinir l'organització interna. Podeu consultar el document final de propostes en aquest enllaç.

Grups de Treball

Més enllà dels espais formals de treball, com l'Assemblea i la Junta Directiva, disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats.

Trobareu més informació al nostre portal de transparència.