recompte 2023

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) forma part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i està formada actualment per trenta-set entitats i organitzacions. 

El pròxim dimarts 30 de maig, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) de la ciutat de Barcelona realitzarà el Recompte de persones sense llar 2023. La xarxa promou cada dos anys el Recompte de persones sense llar, amb els objectius de sensibilitzar la ciutadania envers el sensellarisme i de visibilitzar i dimensionar aquesta realitat social a la ciutat de Barcelona.

Per això us convidem a participar la nit del 30 de maig en el Recompte, recorrent la ciutat i comptabilitzant les persones que pernocten al carrer compartint aquesta tasca amb persones voluntàries i persones professionals que atenen les situacions de sensellarisme a la ciutat de Barcelona. Es preveu una dedicació entre les 22 hores i les 2.00h.

Trobareu el formulari d’inscripció de voluntariat al web:
https://app.recomptebcn.cat/.