B. RIGHT SPACES

La Xarxa d’Economia Social, amb la seva sectorial Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC), participa en el programa Europeu B. Right Spaces, que se centra en millorar el suport, la promoció i protecció dels espais cívics locals, considerats entre els actors clau que poden salvaguardar els valors i els drets dels ciutadans.

Compartim amb vosaltres aquesta iniciativa del programa Europeu B. Right Spaces que compta amb el suport de la Xarxa d’Economia Social.

El programa B. RIGHT SPACES té com a objectiu millorar la capacitat col·lectiva de les veïnes, les administracions públiques locals, les ONG i les OES (organitzacions d'economia social) per donar suport, promoure/empoderar i protegir els espais cívics locals, considerats entre els actors clau que poden salvaguardar els valors i els drets dels ciutadans. En diuen Espais Cívics per englobar totes les cultures de la participació dels diferents països, els podem entendre com tots aquells espais o iniciatives on el veïnat o la comunitat es troba i fa coses).

Per fer-ho, el projecte s’emmarca en una sèrie d’actuacions, entre les quals es troba la consulta a diversos actors socials de pes en el territori per comprendre el repertori d'espais cívics implementats en diferents regions europees, identificar i analitzar les condicions per a l'èxit i les dificultats per al desenvolupament i suport als espais cívics. Aquesta enquesta la desenvolupa imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en el marc del projecte B.RIGHT SPACES.

En el marc d’aquesta acció, ens agradaria poder comptar amb el teu  parer i, per aquest motiu, t'adreço l’enquesta que trobaràs en aquest enllaç perquè la puguis respondre,  considero que la teva aportació és rellevant per nosaltres pel bagatge i mirada de l'associacionisme. Són 30 minuts de temps i és anònima.

Les vostres respostes no es compartiran amb altres enquestats ni amb tercers.

El termini de presentació finalitza el 5 de juliol de 2024, 23:59. 

Enquesta B. Right Spaces

Etiquetes