Data

es tracta d'una agenda-web que ara mateix està en procés de desenvolupament i que requereix les vostres aportacions i  el vostre suport per tal d'aconseguir que sigui una eina útil per al sector, atractiva per a la ciutadania i que contribueixi a donar a conèixer a tothom l'activitat de les entitats de la ciutat. 

 

La trobada serà online, el dijous 21 d'octubre, a les 17h, a https://us06web.zoom.us/j/81527826638 .

 

És un projecte que considerem que pot oferir solucions a les necessitats d'espais de difusió de les entitats i, per tant, creiem que és estratègic per al sector i que és important la vostra participació i implicació, en tant que federacions que agrupeu a moltes d'entitats de base de la ciutat. 

 

Aquesta trobada servirà per

  1. Posar-vos al dia dels avenços en creativitat, disseny i funcionalitats

  2. Conèixer què opineu en aquest moment crucial sobre el desenvolupament de l'eina i recollir les vostres aportacions per tal d'incorporar-les.

  3. Organitzar-nos per als següents passos (fases de test, etc.)

 

Subratllar que la vostra participació és crucial ara mateix per aconseguir que tant vosaltres com les entitats de base us feu vostra l'eina i resulti útil per donar a conèixer la vostra acció i la de les entitats entre la ciutadania.

Per tant, us tornem a proposar que hi participi alguna persona representant de l'entitat i alguna de les persones responsables de la vostra comunicació. Serà interessant aquest doble perfil per treballar la part més estratègica i, al mateix temps, tenir expertesa en temes de comunicació. La reunió serà amb membres de l'equip tècnic de Quepo, que desenvoluparan el projecte, amb Torre Jussana que hi dona suport i amb el CAB, que treballem per enllaçar les necessitats del sector amb el projecte. 

Reunió Agenda Associativa de Barcelona

Data: Dijous 21 d'octubre

Hora: 17 h

Enllaç: https://us06web.zoom.us/j/81527826638 

IMPORTANT: Confirmeu-nos assistència responent a aquest mateix correu! Gràcies!

Recordem que ja vam fer una primera reunió sobre aquest projecte a finals del mes d'abril. D'aquella reunió en vam treure el següent:

  1. es validava la idea que aquest és un instrument que pot ser molt útil a les entitats de la ciutat i que, per tant, endavant.

  2. Que de totes maneres, hi havia reptes a solucionar perquè fos l'eina que les federacions/ entitats necessiten (després vam treballar en algunes respostes a aquests reptes, i podeu trobar algunes respostes en aquest document)

  3. que a més de l'agenda hi havia altres reptes de comunicació i incidència que no serien resolts per l'agenda, però que es podien treballar a partir del CAB (comunicació en clau d'incidència) i de Torre Jussana (formació i suport a entitats en temes de comunicació).