Data

Recollint les demandes que fèieu moltes entitats de treballar per la visibilitat del sector i la difusió de les vostres activitats, des de l'Associa't tenen una proposta i des del CAB hem considerat interessant convocar a les federacions abans de treballar-la amb el conjunt del sector, ja que considerem que és una idea ambiciosa que requerirà la complicitat i la participació de les federacions associatives de la ciutat. Creiem que la proposta té potencial per què pot empoderar a les entitats pel que fa a visibilitat i podrà tenir una governança per part del sector que permeti no dependre de tercers en aquesta qüestió. 

Us proposem que a la reunió hi participi alguna persona representant de l'entitat i alguna de les persones responsables de la comunicació. Serà interessant aquest doble perfil per treballar la part més estratègica i, al mateix temps, tenir expertesa en temes de comunicació. La reunió serà amb membres de l'equip tècnic de Quepo, que desenvoluparan el projecte, amb Torre Jussana que hi donarà suport i amb el CAB, que treballarem per enllaçar les necessitats del sector amb el projecte. 

Reunió online projecte visibilitat del sector associatiu de la ciutat

Dia: Dijous 22 d'abril

Hora: 17:30 hores

Enllaç reunió: https://zoom.us/j/92655611823