Data

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu. Els membres de la junta no reben cap retribució per cap concepte ni tenen interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats. Es reuneix, periòdicament, un cop al mes com a mínim.

Podeu consultar les reunions següents a la nostra agenda.

Podeu fer seguiment de les reunions de la junta i reunions amb altres en aquest enllaç.