Des del CAB demanem més finançament de projectes de barri i que siguin per entitats sense ànim de lucre

Les conclusions i dades obtingudes queden plasmades a l'informe que es publica anualment, des de 2013. Aquest informe ens permet elaborar recomanacions adreçades a l’Ajuntament de Barcelona, i assessorar a les entitats, tenint en compte les necessitats detectades.