Al Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) estem compromesos amb la gestió responsable i transparent de l'associació dels recursos econòmics dels quals disposem. 

En compliment de la llei lde transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014, durant els propers mesos anirem adaptant la web per millorar la informació i la seva accessibilitat. Per garantir una informació transparent, fem ús de l'eina d'autoacreditació de transparència de TransparEnt. Acualment disposem del certificat nivell 01.

Certificat_transparent_CAB_01.pdf

A continuació, trobareu tota la informació relativa a la nostra associació.

L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'Associació. Està formada per totes les entitats associades les quals exerciran els seus drets directament, mitjançant els seus representants, no estant admesa la delegació de vot.

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu.

Correu-e: presidencia@cab.cat

Correu-e: coordinacio.barcelona@voluntaris.cat

Correu-e: parisi@secretariat.cat

Correu-e: ecanet@casaldelsinfants.org

Vocals:

Correu-e: juanarumi@hotmail.com

Correu-e: ebosch@cab.cat

Correu-e: peritatge@catfac.org

Correu-e: accessibilitat@ecom.cat

Més enllà dels espais formals de treball com l'Assemblea i la Junta Directiva disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats.

En relació a l'equip tècnic podeu consultar la nostra Carta de Relacions Laborals que inclou la remuneració del mateix.

Per conèixer més el CAB us convidem a consultar la nostra informació actualitzada al darrer any tancat:

Finalment, com a CAB participem de diferents espais i plataformes que serveixen per enfortir les associacions en diferents temàtiques:

  • Coop57: Som socis d'aquesta cooperativa de serveis financers ètics i solidaris fruit dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis financers que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • FIARE: Som socis fruit dels compromisos assumits durant el 2n Congrés d'Associacions de Barcelona d'enfortir la banca ètica. D'altra banda, com a socis, podem accedir als serveis bancaris que ofereixen. La persona que ens representa és l'administrador de la junta directiva.
  • La XAC: som membres de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya. Un espai de coordinació de l'associacionisme a nivell de país. Actualment ens representa Alfons Tiñena (Federació d'Ateneus de Catalunya).
  • XES: som membres de la Xarxa d'Economia Solidària amb l'objectiu d'impulsar l'economia social de la que en formem part. Entre d'altres coses fem ús del Balanç Social.
  • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: participem d'aquest espai de les entitats que fan acció social a la nostra ciutat. La vicepresidència del CAB assumeix aquest espai.
  • Plataforma de gestió Ciutadana: participem d'aquest espai de coordinació informal de les entitats que impulsen projectes de gestió cívica.