16/06/2017
English version of Code of Ethics of the Association of Barcelona
27/04/2017
Pla de Treball aprovat a la XI AGO del CAB
27/04/2017
Resum gràfic de la Memòria del CAB 2016
29/03/2017
Convocatòria i ordre del dia de la XI Assemblea Ordinària del CAB celebrada el 6 d'abril de 2017
29/03/2017
Informe de Gestió del CAB 2016
29/03/2017
Informe de l'auditoria de comptes 2016 del CAB elaborat per Gonzalez Auditors
22/03/2017
Proposta d'assegurança col·lectiva per les juntes de les entitats membres del CAB pendent d'aprovació a la XI AGO 2017
22/03/2017
Proposta de Marc Estratègic 2020 del CAB pendent d'aprovació
22/03/2017
Proposta d'acta de la X AGO del CAB celebrada al 2016 pendent d'aprovació