12/07/2019

Memòria 2018 del Consell d'Associacions de Barcelona presentada a l'Assemblea

12/04/2018
Proposta de Pla de treball 2018 del Consell d'Associacions de Barcelona
10/04/2018
Pla Estratègic del CAB - La(R)evolució associativa 2020
05/04/2018
Informe de Gesió del CAB presentat a la XII AGO.
05/04/2018
Informe sobre l'auditoria 2017 del CAB
23/02/2018
Informe inicial pendent de revisió
21/12/2017
SOM PART DEL CANVI - Guia pràctica de consum conscient i economia solidària per a associacions elaborada per Servei Civil Català i Més Opcions i amb la col·laboració del Centre de Recursos Juvenils de Barcelona, el Consell Nacional de la Joventut de Barcelona i el Consell d'Associacions de Barcelona.
03/11/2017
Informe del Balanç Social del CAB 2016