L'Assemblea General és l'òrgan sobirà del CAB i està formada pels representants de cada entitat associada. Ens trobem un cop a l'any, entre els mesos de març i abril.

A més, durant l'any organitzem un mínim de tres trobades d'associacions a l'any, espais de trobada interassociativa entre les assemblees que serveixen per compartir necessitats, mantenir al corrent de les accions que anem duent a terme i treballar temes específics.

Ens regim pels Estatuts i disposem d'un Reglament de Règim Intern.
 

Junta Directiva

La Junta Directiva administra, representa, gestiona i dirigeix les activitats de l'Associació. Està formada per un mínim de cinc persones i un màxim de deu. Es reuneix, periòdicament, un cop al mes com a mínim.

Podeu consultar les properes reunions a la nostra agenda.

Podeu fer seguiment de les seves activitats en aquest enllaç.
 

Vols conèixer els membres de la Junta?
 

Correu-e: presidencia@cab.cat

Correu-e: coordinacio.barcelona@voluntaris.cat
 

Correu-e: parisi@secretariat.cat

Correu-e: ecanet@casaldelsinfants.org
 

Vocals:

Correu-e: juanarumi@hotmail.com

  • Joan Bordetas cooptat per la junta al 2018 i membre des del 2019 en representació de la FAVB

Correu-e: bordetasserra@gmail.com

Correu-e: antoni.reig@periodistes.org 

Equip Tècnic

L'Equip Tècnic està format pels professionals del CAB que s'encarreguen de l'execució de projectes o accions determinades, realitzen tasques administratives i fan gestions de la informació, la seva divulgació i informació.
 

Grups de Treball

Més enllà dels espais formals de treball, com l'Assemblea i la Junta Directiva, disposem de diferents espais de trobada que faciliten el seguiment de les diferents accions i l'aportació de les diferents entitats en funció dels seus interessos i necessitats.

Trobareu més informació al nostre portal de transparència.