Data

L'estudi el publicarà Torre Jussana a través de la col·lecció de publicacions Dossier Barcelona Associacions. A més de les dades recollides i de la seva anàlisi hi trobareu les febleses i fortaleses que s'han detectat pel que fa al foment de la participació de la base social de les entitats. En aquesta línia, algunes de les conclusions mostren les dificultats en els relleus, especialment a les juntes, i posen de manifest la diferència en la base social depenent del seu àmbit d’actuació i la seva estructura tècnica.

Us podeu inscriure en aquest formulari