skylineCAB

La convocatòria actual és per a la gestió del projecte d’intercooperació per definir i valorar la creació d'un fons de contingències que doni resposta a les entitats que gestionen equipaments públics sota el model gestió cívica.

Obrim una convocatòria laboral per a cobrir una plaça de Tècnic/a de gestor del fons de contingències en el marc de la Plataforma de Gestió Ciutadana.

La Plataforma de Gestió Ciutadana és un espai de coordinació i treball conjunt de les associacions que gestionen equipaments i serveis municipals a Barcelona.

La convocatòria actual és per a la gestió del projecte d’intercooperació per definir i valorar la creació d'un fons de contingències que doni resposta a les entitats que gestionen equipaments públics sota el model gestió cívica.

La data límit de presentació és el 25 d'octubre.

Podeu consultar l'oferta en aquest enllaç

Etiquetes
Arxius adjunts