En el marc del plenari del Consell de Ciutat, el passat 11 de març es va aprovar la dissolució del Consell Municipal d'Entitats de Barcelona (antic CMAB).
El CMAB era un òrgan consultiu i de participació de les entitats de la ciutat, creat de conformitat amb la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament de Participació Ciutadana.
Amb el Consell de Ciutat i la consolidació del Consell d'Associacions de Barcelona (CAB), creat pel propi teixit associatiu de la ciutat, l'existència d'aquest òrgan municipal s'ha considerat innecessària, atès que des del CAB ja tenim com a funcions pròpies la interlocució amb l'administració municipal en representació del teixit associatiu i i el foment de la participació ciutadana a través de les associacions.

El Consell de Ciutat va ser, doncs, una ocasió per celebrar la feina feta al llarg d'aquests anys per les organitzacions i representants polítics que participaven en el CMAB. En Josep Manuel V. Parisi, tresorer del CAB, va fer un repàs a la història del #CMAB que podeu recuperar en aquest enllaç.

Més enllà dels agraïments a totes les persones que van passar pel CMAB, es va destacar que el sector hagi apostat per vertebrar-se a través del CAB i generar formes autònomes de participació, representació i coordinació. Com va dir en Josep Manuel V. Parisi: "Tenim una llarga tradició associativa i ens seguirem coordinant per enfortir la ciutadania organitzada. Les entitats i l'administració ens seguirem trobant a les places i als carrers!"