Data

Un espai per anar treballant en relació amb el posicionament associatiu davant del Pacte de Barcelona per fer front a la crisi derivada de la Covid19. La trobada serà el dimarts 2 de juny de 18 a 19.30h en aquest enllaç: Jitsi Meeting - https://meet.jit.si/TrobadaCAB