29/06/2020

En aquest document trobareu el Pla de Treball del CAB presentat a l'Assemblea del 6 de juliol de 2020

29/06/2020

Aquesta memòria 2019 va ser presentada a l'Assemblea del 6 de juliol de 2020

28/04/2020

Des del Consell d’Associacions de Barcelona, plataforma associativa que recull les principals federacions d’associacions de la ciutat, i davant de la situació de crisi sanitària, econòmica, social i humanitària a escala mundial provocada per la pandèmia de la COVID-19 fem aquest comunicat.

Més info

23/03/2020

Des del CAB hem consensuat un document amb les principals propostes pel foment de l'associacionisme pel #PAM2020

26/02/2020

Diagnosi organitzativa i propostes de futur elaborada amb el suport de Tandem Social SCCL en el marc de la subvenció d'Altres Economies de l'Ajuntament de Barcelona

25/02/2020

El Consell d’Associacions de Barcelona impulsa l’informe “Equitat de gènere a les entitats i associacions de Barcelona” amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement respecte a la participació de les dones en les organitzacions sense afany de lucre de la ciutat. Aquest document és fruit del treball conjunt entre el Consell d’Associacions de Barcelona i l’Observatori del Tercer Sector, i ha permès fer una diagnosi sobre la participació ciutadana des de la perspectiva de gènere en les entitats no lucratives de Barcelona. Aquesta diagnosi es nodreix de les dades recollides en El Panoràmic 2018.
 

20/11/2019

Comunicat conjunt d'Aigua és Vida, la FAVB i el CAB en defensa del Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.

18/09/2019

Es tracta d'un resum gràfic del Balanç Social 2019 del CAB

18/09/2019

Informe del Balanç Social 2019 del Consell d'Associacions de Barcelona elaborat per la XES

16/07/2019

En aquest document podeu trobar les quotes per ser entitat sòcia i/o adherida al CAB