Torre Jussana

Torre Jussana és un servei municipal cogestionat pel Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme de l’Ajuntament de Barcelona i el Consell d’Associacions de Barcelona. Ambdós treballem plegats per a oferir serveis i recursos a les associaciones de la ciutat.

 

La missió de Torre Jussana és afavorir el desenvolupament associatiu mitjançant l’oferiment de serveis i recursos que responguin a les necessitats del sector, treballant per a la seva promoció, dinamització i enfortiment per tal d’ampliar la seva incidència ciutadana i política.

Torre Jussana ofereix els seus serveis a les persones que s’organitzen sota la forma jurídica associativa, amb seu a la ciutat de Barcelona i, especialmente, les que treballen per un interès general, amb base social àmplia i amb voluntat de millora de la qualitat de vida de les persones. Això es concreta en les persones que exerceixen tasques de responsabilitat en les associacions i, per tant, especialment en els i les membres de les seves juntes directives. Però també ens adrecem a persones associades, voluntàries, personal tècnic, i a totes aquelles inscrites en el registre ciutadà de Barcelona, sense oblidar totes aquelles persones que formen part d’altres formes d’organització col·lectiva com les fundacions.

Podeu trobar més informació sobre aquest servei al web de Torre Jussana.