Què és el CAB?

plataformaCAB

Som una federació d'associacions constituida formalment el juliol del 2007 i registrada al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya secció segona nº 595. Ens regim per uns estatuts en el marc de la LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Uns anys abans vam començar a teixir una xarxa d'associacions fruit dels acords del 1r. Congrés de les Associacions celebrat al 2001 amb l'objectiu de vertebrar un espai de coordinació associativa a nivell de ciutat.

La nostra missió: Treballar per el desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.

La nostra visió: esdevenir la plataforma associativa de Barcelona per la seva representativitat,  legitimitat, capacitat d'interlocució i d'organització del sector associatiu.Desenvoluparà els seus rols al servei de les seves entitats membres. Impulsarà la millora de la qualitat del sector associatiu adequant els serveis del CAB a les seves necessitats i als objectius de consolidació i creixement assolint una major participació de les entitats federades en els projectes que desenvolupi.Es convertirà en el referent en la defensa de l'associacionisme i dels seus valors gràcies al lideratge en l'assoliment de les propostes que van sorgir al 2n Congrés d’Associacions de Barcelona.

 

Els nostres valors compartits:Compromesos amb els Drets Humans i identificats amb els principis de llibertat, d'igualtat, cohesió social i democràcia fonamentem la nostra actuació en els següents valors que són els principis rectors que s’apliquen en l’acció diària de l'organització.

 

  • Proximitat i confiança, imprescindible per teixir xarxa i complicitat dins la diversitat del sector.
  • Compromís amb la transformació social i la democràcia.
  • Transparència, com a valor intrínsec a transmetre del model associatiu vers els grups d’interès: ciutadania/persones associades, administracions públiques, finançadors, mitjans de comunicació, etc.
  • Independència per actuar i construir un discurs i un posicionament en les polítiques públiques sobre associacionisme.
  • Justícia entesa com el conjunt de drets de la ciutadania que cal protegir, especialment en el que afecta al CAB els de participació ciutadana i associacionisme.
  • Sostenibilitat en la gestió eficient dels recursos.