Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 99
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 99. Coneixement de les lleis i elaboració de dictàmens
 • Davant de la llei que modifica el pla general comptable per entitats sense ànim de lucre (http://www.cab.cat/nou-pla-general-comptable-per-entitats-sense-anim-de-lucre.html), caldrà fer un estudi a fons i garantir el seu coneixement per tot el sector associatiu
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.11 En col·laboració amb l'Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica, crear un servei d'acompanyament a entitats en matèria fiscal, descentralitzat i permanent

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)