Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 98
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O2: Revisar i adequar les taxes, els impostos i altres despeses dels serveis públics a la realitat associativa
 • 98. Realització d’un estudi que identifiqui els impostos, les taxes i preus públics, identificant el tracte que reben les associacions i altres agents.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.11 En col·laboració amb l'Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica, crear un servei d'acompanyament a entitats en matèria fiscal, descentralitzat i permanent

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)