Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 95
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 95. Facilitar avals de pagament per part de l’administració per cobrir els retards
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.1.c Millorar les eines de finançament públic existents: assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes de despesa.

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)