Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 89
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 89. Desenvolupar una línea de convenis o subvencions plurianuals de manera pública i oberta per a totes les associacions, no només “les grans”, per tal de garantir l’elaboració de projectes d’interès cívic i social. Establint criteris
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.10 Complementarem la convocatòria anual de subvencions oberta a totes les entitats ciutadanes amb l'establiment de convenis de cooperació interanuals amb les federacions de segon nivell i les entitats més representatives de la ciutat.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.1.b Millorar les eines de finançament públic existents: establir convenis plurianuals
  • F16.4 Potenciar i afavorir, des de l'administració, el moviment associatiu i assumir el principi de subsidiarietat des de la perspectiva de la proximitat, podent arribar a la cogestió i a la corresponsabilitat

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)