Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 86
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 86. Establir de manera oficial i de concurrència pública diferents línies de subvencions/finançament: subvencions anuals, convenis anuals, convenis plurianuals, línies pròpies per a entitats de 1r grau, línies pròpies per les de 2n grau...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.10 Complementarem la convocatòria anual de subvencions oberta a totes les entitats ciutadanes amb l'establiment de convenis de cooperació interanuals amb les federacions de segon nivell i les entitats més representatives de la ciutat.

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.1.b Millorar les eines de finançament públic existents: establir convenis plurianuals

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)