Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 85
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 85. Establir criteris clars i únics sobre quines activitats i despeses són subvencionables o no, i quins agents desenvolupen aquestes línies de subvenció (Ex: a Barcelona, ajuntament o districte).
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.1.d Millorar les eines de finançament públic existents: iniciar una línia de treball per facilitar i simplificar els tràmits de subvencions i convenis.

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)