Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 84
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 84. Facilitar els tràmits i la documentació a aportar mitjançant accions de suport als processos de sol·licitud de les subvencions.
 • Diferents departaments i agències tributàries de les administracions van elaborar conjuntament una guia per fer més accessible la complexa normativa fiscal i donar a conèixer els beneficis als que poden optar aquestes entitats.
  http://www.bcn.cat/hisenda/pdf/ca/guiaentitats.pdf
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.11 En col·laboració amb l'Àrea d'Hisenda i Promoció Econòmica, crear un servei d'acompanyament a entitats en matèria fiscal, descentralitzat i permanent

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.1.d Millorar les eines de finançament públic existents: iniciar una línia de treball per facilitar i simplificar els tràmits de subvencions i convenis.

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)