Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 83
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 83. Crear un nou circuit en el procés de subvencions: Iniciar-lo en el darrer trimestre de l’any, donar a conèixer l’atorgament en el primer trimestre de l’any i justificar-ho a finals d’any.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F5.1.c Millorar les eines de finançament públic existents: assegurar l'ingrés de les subvencions en els períodes de despesa.
   • F5.1.e Millorar les eines de finançament públic existents: estudiar diferents mecanismes per adaptar les convocatòries a les necessitats i activitats de les entitats com: flexibilitzar períodes d'execució, garantir la resolució i pagament de convocatòries

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)