Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 81
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 81. Aplicació en la valoració d’atorgament i en la justificació de subvencions el criteri d’impacte social de les activitats.
 • La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ha fet una feina sobre les clàusules socials que podeu consultar en el següent enllaç: http://www.clausulessocials.cat/
  Des de la Red de Consultoria Social s'ha fet una feina en aquest sentit que podeu consultar en aquest enllaç: http://www.indicadoressociales.org
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)