Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 77
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 77. Recompensar amb una línia de finançament específica a les associacions que actuen com a agents interlocutors amb l'administració desenvolupant plans d’actuació municipal, pla d’immigració, pla de joventut, ...
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  No
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)