Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 76
 • date
  2011-05-14
 • FINANÇAMENT
 • L1: Nou model de relació econòmica amb l'administració
 • O1: Revisar i adequar les subvencions, els concursos i les concertacions a la realitat associativa
 • 76. Impuls de noves convocatòries més específiques per estructura (plans participació, qualitat democràtica), excel·lència i innovació (processos de qualitat, plans estratègics, plans d’innovació...), projecte-acció, infraestructura (obres, despeses nota
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  Si
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  • 1.7.4.9 Estudiarem, conjuntament amb el CMAB, la unificació de criteris per a la justificació de despeses estructurals en totes les convocatòries municipals de subvencions i fórmules d'agilització de terminis en la tramitació de les subvencions municipals

Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

  • F5.1.a Millorar les eines de finançament públic existents: prestar suport al finançament estructural de les entitats per millorar la seva organització interna

Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)