Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 71
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 71. Garantir la coordinació entre els diferents organismes municipals de participació sectorial i territorial de la ciutat.
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F16.3 Elaborar un diagnòstic de l'estat actual dels espais de participació de totes les administracions (creació, funcions i desenvolupament)

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)