Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 68
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 68. Promoure accions de formació per les entitats que participen en els organismes i espais de l’administració (participació institucional, presa de decisions, representativitat ...).
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F12.1 Promoure el debat i la formació sobre la incidència política de les entitats

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)