Observatori Congrés Permanent

Correu Download current view as PDF filePrint

Proposta

 • id
 • 65
 • date
  2011-05-14
 • RECONEIXEMENT
 • L3: Potenciar l’associacionisme com agent legitimat i actiu en les polítiques públiques i privades
 • O1: Racionalitzar els espais de participació de l’Administració
 • 65. Tenir representativitat en els òrgans de governs d’aquells espais que siguin estratègics per el sector. Ex: Obres socials, Consell Audiovisual de Catalunya, Consell Nacional d’Associacionisme i Voluntariat, ...
 • La mesura del PNAV no és gens concreta, la mesura del congrés seria una bona via per fomentar la confiança
 • Semàfor
 • Recollit al PAM08?
  No
 • Recollit al PNAV?
  Si
 • Recollit al PDPC?
  No

Mesures recollides al Pla d'Acció Municipal (PAM08)

  Mesures recollides al Pla Nacional d'Associacionisme i Voluntariat (PNAV)

   • F13.2 Fomentar una relació de confiança entre l'administració pública i les entitats

  Mesures recollides al Pla Director de Participació Ciutadana de l'Aj. de Barcelona (PDPC)